Pakalpojumu cena

Uzturēšanas maksa no 01.07.2022. – 595,39 euro/ mēnesī.

Uzturēšanas maksa īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā diennaktī no 01.07.2022. - 19,59 euro/ dienā.