Pakalpojumu cena

Uzturēšanas maksa 2022. gadā – 396,59 euro/ mēnesī.

Uzturēšanas maksa īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā diennaktī 2022. gadā - 13,00 euro/ dienā.