Pakalpojumu cena

Uzturēšanas maksa 2020. gadā – 396,59 euro/ mēnesī.

Uzturēšanas maksa īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā diennaktī 2020. gadā - 13,00 euro/ dienā.