Pakalpojumu cena

Uzturēšanas maksa 2016. gadā – 396,59 euro/ mēnesī.

Uzturēšanas maksa īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā diennaktī 2016. gadā - 13,00 euro/ dienā.