Uzņemšanas noteikumi

 Kārtība, kādā personas no Daugavpils pašvaldības var iestāties Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā

 

   Lai ievietotu personu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (turpmāk tekstā - Centrs), nepieciešams pieteikties Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"  pēc adreses: Vienības iela 8, 11. kabinets, tālr. 65440923, 65440921

Centrā tiek uzņemtas personas:

 • pastāvīgai dzīvei (ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc Centra adreses);
 • uz laiku līdz trīs mēnešiem ar iespēju pagarināt minēto termiņu, saskaņojot to ar Sociālo dienestu (ar īslaicīgu dzīvesvietas deklarēšanu pēc Centra adreses).

 

Centrā personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa (forma Nr.087u);
 • invaliditātes apliecība vai izziņa;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte;
 • rehabilitācijas plāns;
 • pase;
 • pensionāra apliecība;
 • Sociālā dienesta lēmums, kur noteikti klienta uzturēšanas nosacījumi Centrā.

 

Iespējamie līgumu noslēgšanas varianti:

 • līgums starp klientu un Centru;
 • līgums starp radinieku (gadījumā, ja noteikta piemaksa) un Centru.

 

   Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.138 no 02.04.2019., 85% no klienta pensijas vai pabalsta tiek izlietoti par uzturēšanu Centrā, savukārt, 15% tiek izmaksāti klientam. Ja pensijas vai pabalsta apjoma nepietiek, lai segtu visu mēneša uzturēšanas summu, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" pieņem  lēmumu par piemaksas noteikšanu.

Jebkuri grozījumi, kas saistīti ar piemaksu par klienta uzturēšanu Centrā, tiek saskaņoti ar Sociālo dienestu.

 

Kārtībā,  kādā personas no Daugavpils pašvaldības var iestāties īslaicīgā sociālās aprūpes nodaļā

   Lai ievietotu personu Centra īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā, nepieciešams pieteikties pēc adreses: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests",  Vienības iela 8, 11.kabinets, tālr. 65440923,  65440921.

   Personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa (forma Nr.027u);
 • pase;
 • pensionāra apliecība, ja personai noteikta pensija;
 • invaliditātes apliecība vai izziņa, ja personai noteikta invaliditāte;
 • Sociālo lietu pārvaldes lēmums, kur noteikti klienta uzturēšanas nosacījumi Centrā.

 

 Iespējamie līgumu noslēgšanas varianti:

 

 

 • līgums starp klientu un Centru;
 • līgums starp radinieku un Centru;
 • līgums starp Sociālo dienestu un Centru;
 • līgums starp radinieku, Sociālo dienestu un Centru.

 

   Uzturēšanās ilgums: 6 mēneši ar iespēju pagarināt, saskaņojot to ar Sociālo dienestu.