Bibliotēka

 

Centrā ir sava bibliotēka un lasītava, kas paredzēta klientu brīvā laikā pavadīšanai, lasot grāmatas, laikrakstus, žurnālus. Centra klientiem ir pieejami gan vietējie, gan republikas mēroga laikraksti, kas tiek abonēti uz gadu par centra līdzekļiem.