Dievkalpojumi

 

Klientiem tiek nodrošināta nepieciešamā garīgā aprūpe atbilstoši konfesionālajai piederībai (pēc klienta vēlēšanās).

Centru regulāri apmeklē dažādu konfesiju pārstāvji, notiek dievkalpojumi, svētku lūgšana (Ziemassvētki, Lieldienas).

Klientu nāves gadījumā centrs organizē bēres saskaņā ar visiem reliģiskajiem kanoniem un rituāliem. Mirušā klienta ķermenis tiek apkopts ar cieņu, mirušā ģimenei un draugiem tiek dots laiks no viņa atvadīties. Personāls ievēro mirstošo un mirušo aprūpes procedūras.