Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa

Kopš 2007. gada janvāra tika atvērta īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļa. Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļa  uzņem personas, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā un medicīniskā aprūpe ( pēc operācijas, traumas, insulta), no Daugavpils pilsētas teritorijas.

PAKALPOJUMI ĪSLAICĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻĀ:

Centrs sniedz diennakts klienta sociālo aprupi un sociālo rehabilitāciju, nodrošinot: 

 1. Diennakts medicīnisko uzraudzību un kvalitatīvu med.aprūpi, 
 2. Racionālu ēdināšanu- trīs reizes dienā, atbilstoši sastādītai ēdienkartei, 
 3. Kopšana:
  • regulāra gultas veļas maiņa,
  • guļošo klientu ēdināšana, 
  • guļošo klientu grozīšana (izgulējumu profilaksei), 
  • higiēnas procedūras.
 4. Pastaigas pa nodaļu un ārpus nodaļas (arī pastaigas svaigā gaisā).
 5. Klientu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs.
 6. Konsultācijas (ģim. ārsta, citu ārstu speciālistu, sociālās struktūrvienības vadītājs, soc.darbinieka konsultācijas).