Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļa

2007. gada janvārī tika atvērta īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļa. Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļa uzņem personas, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā un medicīniskā aprūpe (pēc operācijas, traumas, insulta), no Daugavpils pilsētas teritorijas.

PAKALPOJUMI ĪSLAICĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻĀ:

Centrs sniedz diennakts klienta sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, nodrošinot: 

 1. Diennakts medicīnisko uzraudzību un kvalitatīvu medicīnisko aprūpi, 
 2. Racionālu ēdināšanu- trīs reizes dienā, atbilstoši sastādītajai ēdienkartei, 
 3. Kopšanu:
  • regulāru gultas veļas maiņu,
  • guļošu klientu ēdināšanu, 
  • guļošu klientu grozīšanu (izgulējumu profilaksei), 
  • higiēnas procedūras.
 4. Pastaigas pa nodaļu un ārpus nodaļas (arī pastaigas svaigā gaisā).
 5. Klientu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs.
 6. Konsultācijas (ģimenes ārsta, citu ārstu speciālistu, sociālās struktūrvienības vadītāja, sociālā darbinieka konsultācijas).