Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi

 • visi klienti tiek reģistrēti pie ģimenes ārsta, kas apmeklē klientus Centrā,
 • tiek veiktas medicīniskās apskates, nepieciešamības gadījumā nosūtot pie ārstiem- speciālistiem,
 • tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība, 
 • klienti tiek informēti par veselības stāvokli, 
 • tiek nodrošināta informācijas konfidencialitāte.

Centra medicīniskajos pakalpojumos iekļauts:

 • diennakts pilnvērtīga veselības aprūpe, 
 • ģimenes ārsta konsultācijas,
 • zobārstu pakalpojumi, 
 • oftalmologa pakalpojumi, 
 • fizioterapija, 
 • dažādu speciālistu konsultācijas Daugavpilī un Rīgā, 
 • diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība un nepieciešamie medikamenti, kā arī slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu pakalpojumi atbilstoši klienta vajadzībām,
 • nepieciešamības gadījumā Centra klientu apgādāšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.