Sociālā aprūpe un rehabilitācija

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU NOSAKA „ SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS LIKUMS” , MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI Nr.338 „ PRASĪBAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM”, Nr. 138 " NOTEIKUMI PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANU"
CENTRĀ PASTĀV TRĪS SOCIĀLĀS APRŪPES VIRZIENI:

- Medicīniskā aprūpe (neatliekamās palīdzības sniegšana, veselības aprūpe);
- Pastāvīgā aprūpe, kuru veic aprūpētāji, sociālie aprūpētāji- galvenais uzdevums ir rūpēties par katra klienta higiēnu, tīrību, ķermeņa kopšanu.
- Sociālā rehabilitācija un sociālais darbs;
Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:
  • palīdzēt klientiem apgūt jaunas iemaņas, saglabāt esošās iemaņas,
  • palīdzēt adaptēties jaunajā vidē, sniegt psiholoģisko atbalstu, 
  • motivēt klientus uz pašaprūpi un iesaistīšanos dažādās interešu grupās centrā un ārpus tā. 
Ar viņiem strādā un par viņiem rūpējas sociālās struktūrvienības vadītājs, vecākais sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālie aprūpētāji.
Veicot sociālo aprūpi un rehabilitāciju, liela uzmanība tiek veltīta tieši praktiskajam darbam ar klientiem. Klienti iemācās patstāvīgi staigāt pēc kustību traucējumiem, patstāvīgi ēst pēc pārciestās slimības, apgūst prasmes pārvietoties ar ratiņkrēslu, pārvarēt saskarsmes grūtības.