Informācija klientu tuviniekiem

01.04.2022

Informācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem


Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu  Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.


Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.


Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot DPSATC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

  1. persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  2. tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
  3. tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
  4. tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās ;
  5. tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
  6. tikšanās laiks iepriekš ir saskaņots ar administrāciju;
  7. apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus DPSATC klientus, kā arī darbiniekus.

Vēršam uzmanību, ja DPSATC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšanas tiek pārtrauktas!


DPSATC administrācija