Galvenie uzdevumi

 

CENTRA GALVENIE UZDEVUMI: 

- Nodrošināt klientu veselības aprūpi, 

- Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju,

- Uzlabot klienta veselību un sociālās funkcionēšanas spējas,

- Sniegt psihosociālo atbalstu,

- Nodrošināt individuālu pieeju katram klientam.