Nolikums un ētikas kodekss

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra: