Nolikums

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra nolikums.