Organizatoriskā struktūra

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra organizatoriskā struktūra no 01.07.2022.