Структура

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra organizatoriskā struktūra no 01.03.2022.