Закупки

Līguma priekšmets Centralizētas telekomunikācijas sistēmas ierīkošana, pieslēgšana un televīzijas translācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Centralizētas telekomunikācijas sistēmas ierīkošana, pieslēgšana un televīzijas translācijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Ludmila Millere, 65432176
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.07.2017. 10.00
Iepirkuma stadija
Назад