Закупки

Līguma priekšmets Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lifta ierīkošanai un apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana un autoruzraudzība (pirts) guļošo klientu mazgāšanas telpas izveidei Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.Novembra ielā 354A, Daugavpilī.
ID DPSATC2018/27
Iepirkuma apraksts Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lifta ierīkošanai un apliecinājuma kartes (vienkāršotai atjaunošanai) sagatavošana un autoruzraudzība (pirts) guļošo klientu mazgāšanas telpas izveidei Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.Novembra ielā 354A, Daugavpilī.
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Valdis Muižnieks, tālr. 65404341, Irina Samule, tālr.20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.08.2018. plkst.10
Iepirkuma stadija
Назад